Телеграмм Цымбал Виталия

Вход | RSSКаталог полезных файлов

Главная » Файлы » Скачать бесплатно » Полезные штучки

Збірник зразків цивільно-правових документів

[ Скачать с сервера (4.17 Mb) ] 22.05.2013, 11:43
Перелік документів:

 1. Автобіографія
 2. Автобіографія_2
 3. Авторський договір на літературнi твори
 4. Авторський договір на твори образотворчого мистецтва
 5. Акт
 6. Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів
 7. Акт відбору зразків (проб)
 8. Акт звіряння розрахунків
 9. Акт інвентаризації наявності коштів
 10. Акт інвентаризації товарів, які знаходяться в дорозі
 11. Акт інвентаризації товарів, які знаходяться в дорозі_2
 12. Акт інкасації (обліку) жетонів (інших замінників гривні)
 13. Акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей
 14. Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні
 15. Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів
 16. Акт оцінки вартостi майна
 17. Акт оцінки вартостi незавершеного будівництва
 18. Акт оцінки наявностi обігових коштів
 19. Акт передачi матеріальних цінностей однiєю матеріально відповідальною особою іншій
 20. Акт приймання продукцii (товарів) за кількістю
 21. Акт приймання продукцii (товарів) за кількістю та якістю
 22. Акт приймання продукцii (товарів) за якістю
 23. Акт про виведення ЕККА з експлуатації
 24. Акт про виведення ЕККА з експлуатації_2
 25. Акт про опломбування (розпломбування) ЕККА
 26. Акт про оформлення заборгованність векселями
 27. Акт про передачу переказних акцептованих векселів
 28. Акт про передачу простих авальованих векселів
 29. Акт про передачу простіх авальованіх векселів
 30. Акт про повну відмову від акцепту
 31. Акт про результати дооцінки ТМЦ
 32. Акт про результати інвентаризацii
 33. Акт про часткову відмову від акцепту
 34. Акт ревізii каси
 35. Акт реєстрації ремонту ЕККА
 36. Акт розкриття вагона (контейнера, автофургона)
 37. Акт установлення обладнання
 38. Акт-повідомлення на нестачу
 39. Акт-претензія з приводу якості надання послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення
 40. Алфавітна картка
 41. Баланс підприємства
 42. Бланки документів на отримання авторських прав
 43. Брокерська записка
 44. Бухгалтерський звіт малого підприємства
 45. Висновок про суми відшкодування податку на додану вартість
 46. Відомість
 47. Відомість виплати допомоги в рахунок зборів до ПФУ
 48. Відомість на поповнення постійного запасу інструментів
 49. Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв
 50. Відомість обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації
 51. Відомість про облік балансової вартості матеріальних активів
 52. Відомості про балансову вартість матеріальних ресурсів і малоцінних предметів
 53. Відомості про балансову вартість товарних запасів
 54. Відомості про відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги), не оплачені більше 30 днів від дати, визначеної умовами договору
 55. Відомості про працюючих інвалідів
 56. Відомості про суми виплачених пенсій за віком на пільгових умовах
 57. Відповідь на лист
 58. Відповідь на претензію
 59. Гарантійний лист
 60. Декларація про валютні цінності, доходи та майно
 61. Декларація про доходи
 62. Декларація про доходи страховика
 63. Декларація про доходи, зобовязання фінансового характеру
 64. Декларація про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня _____ року або за інший період звітного року
 65. Декларація про податок на додану вартість і акцизний збір за імпортні товари
 66. Декларація про прибуток банківської установи
 67. Декларація про прибуток підприємства
 68. Декларація про прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції
 69. Державний акт про викуп майна державного підприємства
 70. Довідка
 71. Довідка - розрахунок митної вартості
 72. Довідка з місця роботи
 73. Довідка про взяття на облік платника податків
 74. Довідка про взяття на облік платника податків
 75. Довідка про виконання статей 17 і 18 закону [про основи соціальної захищеності інвалідів в Україніи]
 76. Довідка про відповідність статусу імпортера вимогам
 77. Довідка про відсутність валютних цінностей та майна за межами України
 78. Довідка про відсутність за межами україни валютних цінностей та майна
 79. Довідка про доходи
 80. Довідка про доходи_2
 81. Довідка про доходи_3
 82. Довідка про зняття з обліку платника податків
 83. Довідка про місцеві податки
 84. Довідка про обсяги та мету отримання спирту етилового
 85. Довідка про плановий розподіл прибутку
 86. Довідка про попередню перевірку податкової декларації по податку на додану вартість
 87. Довідка про розподіл прибутку за звітний рік
 88. Довідка про сплату страхових зборів до пенсійного фонду України
 89. Довідка про стан сплати зборів на обовязкове державне пенсійне страхування
 90. Довідка про суми виплачених доходів і утриманих з них податків та інших обовязкових платежів фізичних осіб юридичними особами
 91. Довідка про утримання податку з вийграшу
 92. Довідкапро суми виплачених доходів та утриманих з них податків
 93. Довідкапро суму нарахованого доходу і утриманого податку
 94. Договір
 95. Договір безвідсотковоi цільовоi позики
 96. Договір доручення на ведення справ в арбітражному судi
 97. Договір доручення на ведення справ в арбітражному суді
 98. Договір доручення на продаж продукції
 99. Договір комісii на продаж продукцii
 100. Договір комісії
 101. Договір комісії 1999
 102. Договір комісії на продаж продукції
 103. Договір консигнацii на продаж продукцii
 104. Договір консигнації на продаж продукції
 105. Договір купівлi-продажу (оптовоi партii товару)
 106. Договір купівлi-продажу (поступки) пайових часток в тов
 107. Договір купівлi-продажу акцій акціонерного товариства відкритого типу
 108. Договір купівлi-продажу валюти
 109. Договір купівлi-продажу житлового будинку
 110. Договір купівлi-продажу квартири між підпрємствами
 111. Договір купівлi-продажу ноу-хау
 112. Договір купівлі-продажу (оптової партії товарів)
 113. Договір купівлі-продажу (поступки) пайових часток в тов між підприємствами
 114. Договір купівлі-продажу акцій акціонерного товариства відкритого типу
 115. Договір купівлі-продажу валюти
 116. Договір купівлі-продажу ноу-хау
 117. Договір лізингу обладнання
 118. Договір між міською адміністрацiєю та підприємством
 119. Договір міни
 120. Договір міни
 121. Договір на брокерське обслуговування
 122. Договір на виготовлення поліграфічноi продукцii
 123. Договір на виготовлення та встановлення зовнішньоi реклами
 124. Договір на виготовлення та встановлення зовнішньої реклами
 125. Договір на виконання робіт
 126. Договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування
 127. Договір на інформаційно-довідкове обслуговування
 128. Договір на надання брокерських послуг
 129. Договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг
 130. Договір на надання інформаційних послуг
 131. Договір на переробку давальницької сировини
 132. Договір на посередницькi послуги
 133. Договір на право тимчасового користування землею
 134. Договір на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських i технологічних робіт
 135. Договір на проведення товарообмінноi операцii
 136. Договір на проведення товарообмінної (бартерної) операції
 137. Договір на продаж продукцii
 138. Договір на створення (передання) науково-технічноi продукцii
 139. Договір на створення видавничоi продукцii
 140. Договір на супровід касира з грошима та документами
 141. Договір на супровід касира з грошима та документами
 142. Договір на технічне обслуговування та ремонт техніки
 143. Договір на технічне обслуговування та ремонт техніки
 144. Договір на участь у комерційній виставцi
 145. Договір на участь у пайовому будівництвi
 146. Договір оренди будинку споруди
 147. Договір оренди будинку, споруди
 148. Договір оренди державного майна
 149. Договір оренди квартири у приватноi особи
 150. Договір оренди квартири у приватної особи
 151. Договір оренди легкового автомобіля у приватноi особи
 152. Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи
 153. Договір оренди майна з правом викупу
 154. Договір оренди майна з правом викупу
 155. Договір оренди обладнання
 156. Договір оренди обладнання
 157. Договір оренди офісу малого піприємства
 158. Договір підряду
 159. Договір підряду
 160. Договір підряду з тимчасовим трудовим (творчим) колективом
 161. Договір підряду на капітальне будівництво
 162. Договір підряду на капітальне будівництво
 163. Договір підряду на капітальне будівництво (2)
 164. Договір поручництва
 165. Договір поручництва
 166. Договір постачання
 167. Договір постачання товару
 168. Договір постачання товару
 169. Договір про врахування векселів
 170. Договір про депозитний вклад
 171. Договір про заставу будівлi, споруди, будинку (іпотека)
 172. Договір про заставу будівлі, споруди, будинку (іпотека)
 173. Договір про заставу валютних коштів
 174. Договір про заставу депозитного вкладу
 175. Договір про заставу депозитного вкладу
 176. Договір про заставу майна
 177. Договір про заставу майна
 178. Договір про заставу майна з передачею майна
 179. Договір про заставу майна з передачею майна
 180. Договір про заставу прав на промислову власність
 181. Договір про заставу прав на промислову власність
 182. Договір про заставу товарів в обігу
 183. Договір про заставу товарів в обігу
 184. Договір про заставу товарів у переробцi
 185. Договір про заставу товарів у переробці
 186. Договір про захист комерційноi інформацii
 187. Договір про інкасування векселів
 188. Договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність
 189. Договір про колективну матеріальну відповідальність
 190. Договір про колективну матеріальну відповідальність
 191. Договір про надання гарантii (субсидіарноi)
 192. Договір про надання гарантії (субсидіарної)
 193. Договір про надання посередницьких послуг кооперативам
 194. Договір про наміри щодо співпраці
 195. Договір про обслуговування комерційним банком
 196. Договір про охорону виробничих (господарських) обєктів
 197. Договір про пайовий внесок
 198. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність
 199. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність
 200. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність_2
 201. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність_3
 202. Договір про спільну діяльність
 203. Договір про спільну діяльність_2
 204. Договір про створення i діяльність спільного підприємства
 205. Договір про франшизінг
 206. Договір страхування майна
 207. Договір суборенди
 208. Договір щодо надання маркетингових послуг
 209. Договір щодо надання маркетингових послуг
 210. Договір щодо надання рекламних послуг
 211. Договір щодо надання рекламних послуг
 212. Договір щодо надання юридичних послуг
 213. Договір щодо надання юридичних послуг
 214. Договір щодо надання юридичних послуг (2)
 215. Додаткова угода до договору на проведення науково-дослідних, дослідно-Конструкторських i технологічних робіт
 216. Додаткова угода до контракту
 217. Додаткова угода до контракту з заступником директора підприємства
 218. Додаток 1 до договору на брокерське обслуговування
 219. Додаток 1 до договору на створення (передання) науково-технічноi продукцii
 220. Додаток 2 до договору на брокерське обслуговування
 221. Додаток 2 до договору на створення (передання) науково-технічноi продукцii
 222. Додаток 3 до договору на створення (передання) науково-технічноi продукцii
 223. Додаток 4 до договору на створення (передання) науково-технічноi продукцii
 224. Додаток 5 до договору на створення (передання) науково-технічноi продукцii
 225. Додаток до акту оцінки вартостi основних засобів, що підлягають викупу (продажу)
 226. Додаток до договору на обслуговування комерційним банком
 227. Додаток до договору на обслуговування комерційним банком (2)
 228. Додаток до податкової накладної
 229. Дозвіл на використання символіки
 230. Дозвіл на здійснення діяльностi щодо випуску та обігу
 231. Доповідна записка
 232. Доповнення до контракту
 233. доріг
 234. Доручення
 235. Доручення на здійснення угоди
 236. Доручення на отримання грошей
 237. Доручення на право розпоряджатися грошовим вкладом
 238. Доручення на представництво інтересів.
 239. Журнал використання ЕККА
 240. Журнал обліку наданих висновків про суми відшкодування податку на додану вартість
 241. Журнал реєстрації ЕККА
 242. Журнал реєстрації перевірок
 243. Журнал реєстрації посвідчень про відрядження
 244. Задоволення претензii
 245. Замовлення на виготовлення продукцii
 246. Замовлення на купівлю-продаж цінних паперів
 247. Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв)
 248. Запис бесіди
 249. Записка спеціаліста
 250. Запрошення
 251. Запрошення_2
 252. Заява
 253. Заява в ДПА (для фізичних осіб субєктів підприємницької діяльності)
 254. Заява взяття на облік в ДПА
 255. Заява до ДПА
 256. Заява на видачу ліцензіі
 257. Заява на зарахування студентом
 258. Заява на звільнення
 259. Заява на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
 260. Заява на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
 261. Заява платника податку - юридичної особи щодо нарахування та сплати консолідованого податку на прибуток
 262. Заява про видачу ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами
 263. Заява про видачу свідоцтва про право сплати єдиного податку
 264. Заява про встановлення податкового (звітного) періоду
 265. Заява про дострокове розірвання контракту
 266. Заява про зняття з обліку як платника податків
 267. Заява про зняття з обліку як платника податків
 268. Заява про прийняття на роботу
 269. Заява про припинення зобовязання зарахуванням
 270. Заява про реєстрацію ЕККА
 271. Заява про реєстрацію екка при розрахунках готівкою у сфері торгівлі громадського харчування та послуг
 272. Заява про реєстрацію платником зборів
 273. Заява про реєстрацію постійного представництва нерезидента в Україні як платника податку на прибуток
 274. Заява про реєстрацію постійногопредставництва нерезидента в Україні як платника податку на прибуток
 275. Заява-зобовязання на надання кредиту
 276. Заявка на ліцензію на експорт
 277. Заявка на ліцензію на імпорт
 278. Зведений акт інвентаризації товарних залишків
 279. Звіт
 280. Звіт нарахування коштів на дорожні роботи
 281. Звіт по використанню ЕККА
 282. Звіт про використання ЕККА
 283. Звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ
 284. Звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ за звітний (податковий) період
 285. Звіт про використання коштів фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
 286. Звіт про власний капітал
 287. Звіт про дебіторську та кредиторську заборгованість
 288. Звіт про заборгованість бюджетних установ
 289. Звіт про надходження відрахувань та зборів на фінансування витрат
 290. Звіт про надходження відрахувань та зборів на фінансування витрат, повязаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних
 291. Звіт про нарахування коштів на дорожні роботи
 292. Звіт про нарахування страхових внесків, інших надходжень та витрачання коштів пенсійного фонду
 293. Звіт про нарахування страхових зборів та інших надходжень і витрачання коштів пенсійного фонду
 294. Звіт про педагогічну практику
 295. Звіт про порядок нарахування збору на обовязкове державне пенсійне страхування та витрачання коштів пенсійного фонду
 296. Звіт про прибутки та збитки
 297. Звіт про результати діяльності виконавця довгострокових договорів
 298. Звіт про рух грошових коштів
 299. Звіт про рух коштів в іноземній валюті
 300. Звіт про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів
 301. Звіт про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів
 302. Звіт про фінансовий стан підприємства
 303. Звіт про фінансові результати
 304. Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість
 305. Звіт про фінансово-майновий стан підприємства
 306. Звіт субєкта малого підприємництва - фізичної особи, який був платником єдиного податку
 307. Звіт субєкта малого підприємництва фізичної особи
 308. Звіт субєкта малого підприємництва фізичної особи, який був платником єдиного податку в період
 309. Звіт субєктів грального бізнесу про утримані і перераховані до бюджету 30 відсотків від суми прибутку особи за звітний (податковий) період
 310. Змінний звіт роботи автомобіля-таксі на лінії
 311. Зразковий договір оренди
 312. Зразковий договір оренди з правом викупу
 313. Зразковий договір продажу майна державних підприємств громадянам (групi громадян)
 314. Зразковий договір продажу майна державних підприємств, установ, організацій юридичним особам
 315. Інвентаризаційний опис товарів, прийнятих на відповідальне зберігання
 316. Інвентаризаційний опис фактичних товарних залишків
 317. Інвентаризаційний опис фактичних товарних залишків, по яких не проведено розрахунки
 318. Інструкція
 319. Інформація про надходження і використання коштів податку на додану вартість на дотації до цін на молоко та м
 320. Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів
 321. Картка реєстрацii угоди
 322. Квитанція до прибуткового касового ордера
 323. Класифікатор видів митних платежів
 324. Класифікатор видів транспорту
 325. Класифікатор документів
 326. Класифікатор звільнень від обкладення ввізним митом
 327. Класифікатор звільнень від сплати акцизного збору
 328. Класифікатор звільнень від сплати вивізного мита
 329. Класифікатор звільнень від сплати податку на додану вартість
 330. Класифікатор митних органів України
 331. Класифікатор основних фондів
 332. Класифікатор процедур переміщення товарів через митний кордон України
 333. Класифікатор способів розрахунку
 334. Класифікатор умов поставки
 335. Класифікатор характерів угод
 336. Класифікація основних фондів
 337. Книга обліку доходів і витрат
 338. Книга обліку доходів і витрат субєкта малого підприємництва
 339. Книга обліку доходів і витрат субєктів малого підприємництва юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності на
 340. Книга приходу товарів
 341. Книга реєстрації журналів використання ЕККА
 342. Книга реєстрації контрольних перевірок інвентаризацій
 343. Колективний договір прийнятий на загальних зборах трудового колективу
 344. Комерційний акт
 345. Компенсационный контракт
 346. Контракт (рус.язык)
 347. Контракт (укр.мова)
 348. Контракт безвідсотковоi цільовоi позики в іноземній валютi
 349. Контракт з начальником
 350. Контракт на виконання обовязків
 351. Контракт на купівлю-продаж
 352. Контракт на організацію i ведення бухгалтерського обліку у товариствi
 353. Контракт на управління підприємством
 354. Контракт на управління підприємством (2)
 355. Кредитна угода с ДПА
 356. Кредитний договір
 357. Лист організацii - гаранта одержувача кредиту
 358. Лист-відмова
 359. Лист-згода
 360. Лист-повідомлення на одержання реєстраційного свідоцтва
 361. Лист-погодження на ввезення товару, що підлягає обовязковій сертифікації і на який відсутні сертифікати відповідності
 362. Лист-прохання
 363. Лізингова угода
 364. Наказ
 365. Наказ (розпорядження) про надання відпустки
 366. Наказ (розпорядження) про переведення на іншу на роботу
 367. Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)
 368. Наказ керівника підприємства про забезпечення прав для укладання i розірвання трудових i підрядних договорів
 369. Наказ по особовому складу
 370. Наказ про прийняття на роботу за контрактом
 371. Наказ про проведення інвентаризацiї та переоцінки ТМЦ
 372. Наказ про розірвання контракту у звязку з закінченням терміну дii контракту
 373. Наказ_2
 374. Накладна
 375. Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей
 376. Обороти по дебету
 377. Оголошення
 378. Одноразовий перерахунок податкових зобовязань і податкового кредиту
 379. Одноразовий перерахунок податкових зобовязань і податкового кредиту для виробничої діяльності
 380. Опис інвентаризації по товарах, переданих на відповідальне зберігання
 381. Опис інвентаризації товарів, відвантажених, по яких оплата отримувачем товарів
 382. Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв
 383. Особова картка спеціаліста
 384. Пенсійний фонд - довідка для банку
 385. Переказний вексель
 386. Перелік вільних вакансій для працевлаштування
 387. Перерахунок сум податкових зобовязань по завершеному довгостроковому договору (контракту)
 388. Підтвердження отримання листа
 389. Підтвердження отримання претензii
 390. План рахунків
 391. Платіжне доручення
 392. Повідомлення
 393. Повідомлення про взяття на облік платника податків у звязку зі зміною місцезнаходження.
 394. Повідомлення про відкриття (закриття) рахунку
 395. Повідомлення про захід
 396. Повідомлення про зменшення валового доходу по операціях, пов\'язаних із реалізацією товарів (виконанням робіт, наданням послуг)
 397. Повідомлення про наявність обовязків по сплаті податків і зборів (обовязкових платежів)
 398. Повідомлення про погашення заборгованісті векселямі
 399. Повідомлення про реєстрацію платником зборів
 400. Повідомлення про результати розрахунку авансового внеску податку на прибуток
 401. Повідомлення про суму плати на покриття витрат по виплаті пенсій
 402. Повідомлення юридичної особи щодо сплати консолідованого податку на прибутокKB
 403. Повний перелік послуг які належать до побутових і підлягають патентуванню
 404. Податкова декларація з податку на додану вартість
 405. Податкова накладна
 406. Податковий звіт про результати спільної діяльності на території України
 407. Податковий звіт про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
 408. Подорожний лист вантажного автомобіля в міжнародному сполученні
 409. Подорожній лист вантажного автомобіля
 410. Подорожній лист службового легкового автомобіля
 411. Позовна заява
 412. Позовна заява до вантажовідправника та управління залізниць
 413. Позовна заява про стягнення вартостi нестачi вантажу
 414. Позовна заява про стягнення вартостi продукцii (товару)
 415. Позовна заява про стягнення неустойки за недопоставку
 416. Позовна заява про стягнення неустойки за недопоставку (прострочення поставки) продукції (товарів)
 417. Позовна заява про стягнення штрафу за прострочку повернення
 418. Позовна заява про стягнення штрафу та збитків
 419. Позовна заява_1
 420. Позовна заява_2
 421. Положення
 422. Попередній договір
 423. Попередній договір
 424. Порядок денний
 425. Постанова
 426. Пояснювальна записка
 427. Пояснювальна записка про порушення
 428. Пояснювальна записка про порушення навчальноi дисципліни
 429. Претензійний лист
 430. Претензія
 431. Претензія до автотранспортного підприємства про нестачу
 432. Претензія до управління залізниць та постачальника
 433. Претензія на суму
 434. Претензія на суму_2
 435. Претензія про виплати штрафу за затримку постачання товарів
 436. Претензія щодо несвоєчасностi доставки вантажу залізницею
 437. Претензія щодо сплати вартостi забракованоi продукцii
 438. Претензія щодо сплати вартостi продукцii (товарів)
 439. Претензія щодо сплати неустойки за недопоставку
 440. Претензія щодо сплати штрафу за прострочку
 441. Претензія щодо стягнення штрафу за поставку некомплектноi
 442. Претензія щодо стягнення штрафу та збитків за постачання немаркованоi продукцii
 443. Претензія_2
 444. Прнимірна угода на використання держмайна
 445. Про проведення інвентаризацiї та переоцінки ТМЦ
 446. Протокол
 447. Протокол адміністративного правопорушення
 448. Протокол намірів до створення спільного підприємства
 449. Протокол про залік взаємних вимог
 450. Протокол про залік взаємних вимог
 451. Протокол розбіжностей
 452. Протокол розбіжностей до договору
 453. Протокол розбіжностей до договору
 454. Протокол розбіжностей узгодження по договору
 455. Протокол розбіжності
 456. Протокол розподілу винагороди між учасниками
 457. Протокол узгодження розбіжностей по договору
 458. Рахунок-фактура
 459. Реєстр до договору поданих до врахування векселів
 460. Реєстр до договору поданих до інкасування векселів
 461. Реєстраційна заява платника податку
 462. Реєстраційне посвідчення ЕККА
 463. Реєстраційне посвідчення екка у торгівлі та громадському харчуванні
 464. Рішення про застосування та стягнення фінансових санкцій за порушення вимог
 465. Рішення про застосування та стягнення фінансових санкцій за порушення законодавства про оподаткування
 466. Рішення про надання відстрочки (розстрочки)
 467. Рішення про перерахування з транзитного рахунка управління державного казначейства
 468. Рішення про стягнення платежу
 469. Розписка
 470. Розписка_2
 471. Розпорядження
 472. Розпорядження про відновлення операцій на рахунках в установах банків
 473. Розпорядження про зупинення операцій на рахунках в установах банків
 474. Розрахункова відомість про кошти фонду соціального страхування
 475. Розрахункова відомість про нарахування і перерахування збору на обовязкове соціальне страхування на випадок безробіття
 476. Розрахунок авансових внесків податку на прибуток філій та юридичної особи
 477. Розрахунок акцизного збору
 478. Розрахунок бюджетного відшкодування
 479. Розрахунок видатків, повязаних з виплатою компенсацій учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС
 480. Розрахунок відокремлених валових доходів, оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента
 481. Розрахунок внесків в інноваційний фонд
 482. Розрахунок внесків до фонду охорони праці
 483. Розрахунок земельного податку
 484. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної
 485. Розрахунок коригування сум пдв
 486. Розрахунок коригуванням сум ПДВ
 487. Розрахунок нарахування суми дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продаж переробним підприємствам
 488. Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється податковим органом
 489. Розрахунок платежів до бюджету готельного збору
 490. Розрахунок плати за користування водами для потреб водного транспорту
 491. Розрахунок плати за користування надрами для видобування корисних копалин
 492. Розрахунок плати за спеціальне використання водних ресурсів та користування водами для потреб гідроенергетики
 493. Розрахунок по рентній платі за нафту і природний газ, що видобуваються на території України
 494. Розрахунок податкових зобовязань при виплаті прибутку нерезиденту
 495. Розрахунок податку з власників транспортних засобів
 496. Розрахунок показників прибутковості акцій
 497. Розрахунок приросту податку на прибуток для платників податку, які подають декларації про прибуток підприємств
 498. Розрахунок розміру плати за використання радіочастот
 499. Розрахунок сплати єдиного податку суб
 500. Розрахунок сплати єдиного податку субєктам малого підприємництва
 501. Розрахунок сплати єдиного податку субєктом малого підприємництва юридичною особою
 502. Розрахунок сплати збору за право на використання символіки
 503. Розрахунок сум збору до фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи та соціального
 504. Розрахунок сум, що вносяться до бюджету підприємством-монополістом
 505. Розрахунок сум, що вносяться до бюджету підприємством-монополістом у звязку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці
 506. Розрахунок суми амортизаційних відрахувань
 507. Розрахунок суми комунального податку
 508. Розрахунок суми податку з реклами
 509. Розрахунок частки бюджетного відшкодування
 510. Розрахунок-повідомлення розподілу консолідованого податку між юридичною особою та філіями
 511. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів
 512. Свідоцтво про реєстрацію постійного представництва як платника податку на прибуток
 513. Службова записка
 514. Службові листи
 515. Список осіб, які працювали в надурочний час
 516. Список про надання відпустки
 517. Статут
 518. Статут акціонерного товариства
 519. Статут закритого акціонерного товариства
 520. Статут колективного підприємства
 521. Статут малого підприємства
 522. Статут орендного підприємства
 523. Статут спільного підприємства, створюваного на територii Украіни
 524. Статут товариства з обмеженою відповідальністю
 525. Супровідний лист до договору
 526. Супровідний лист до договору
 527. Супровідний лист до проекту договору
 528. Супровідний лист до проекту договору
 529. Табель обіку використання робочого часу
 530. Табель обліку використання робочого часу
 531. Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати
 532. Талон замовника до подорожнього листа
 533. Телеграма
 534. Телефонограма
 535. Трудова угода
 536. Трудова угода_2
 537. Угода про дострокове розірвання контракту
 538. Угода про завдаток
 539. Угода про заміну договору (новація)
 540. Угода про заміну договору (новація)
 541. Угода про зміну i доповнення договору
 542. Угода про зміну і доповнення договору
 543. Угода про зміну порядка виконання договору
 544. Угода про зміну порядку виконання договору
 545. Угода про переказ боргу
 546. Угода про погашення боргу
 547. Угода про поступку договору
 548. Угода про поступку права на вимогу
 549. Угода про припинення зобовязання зарахуванням
 550. Угода про розірвання договору
 551. Угода про розірвання договору
 552. Угода про співробітництво та організацію взаємовідносин
 553. Угода про співробітництво та організацію взаємовідносин
 554. Установчий договір закритого акціонерного товариства
 555. Установчий договір про створення асоціацii
 556. Установчий договір про створення на пайових засадах комерційного банку
 557. Ухвала
 558. Ухвала ради підприємства
 559. Форма проведення одноразового перерахунку для виробничої діяльності
 560. Форма проведення одноразового перерахунку для торговельної, оптово-збутової та посередницької діяльності
 561. Форма розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку
 562. Форма розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку
 563. Форма товарного чека
 564. Характеристика
 565. Характеристика_2
 566. Щомісячний звіт по використанню таксометрів
Категория: Полезные штучки | Добавил: admin
Просмотров: 7099 | Загрузок: 6583 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/3
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Система Orphus
Сайт оптимизирован под Яндекс.Браузер